Pages

~ my nuff ~

Wednesday, September 11, 2013

TERMA Internat

www
 • Aplikasi yang boleh menyebarkan maklumat dalam bentuk multimedia, dengan menggunakan dokumen multidimensi yang dipanggil hypertext .
 • ianya berfungsi dengan menggabungkan teks dan grafik salam satu dokumen atau antaramuka pengguna yang sama.
 • Ianya juga mampu menggabungkan AUDIO, VIDEO dan juga ANIMASI dalam satu dokumen yang sama.
 • Di bawah ini adalah contoh penggunaan WWW :
    * Format URL - htpp://nama_domain/laluan
    * Contoh URL - http://www.facebook.com
    * Contoh URL - http://www.jpa.gov.my

Hypertext

 • Hypertext adalah satu bentuk teknologi yang membolehkan teks dihubungkan diantara satu sama lain.
 • Ia membolehkan pembaca menperolehi maklumat yang berkaitan dengan hanya menekan perkataan yang dihubungkaitkan.

Browser

 • Perisian yang digunakan untuk melihat atau melayari sumber-sumber maklumat yang terdapat di dalam dunia internat.
 • Conoh-contoh browser yang selalu digunakan adalah Mozilla, Internat explore dan lain-lain.

Laman Web

 • (Homepage)
 • Dapat dimengertikan dalam beberapa maksud, tetapi disebut sebagai Web Page yang mana browser akan memaparkan maklumat.
 • Contoh yang paling hampir dengan kita adalah web :- SPA (Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia)

HTTP

 • HyperText Transfer Protocol
 • Protocol yang digunakann untuk memindahkan / mengerakkan hypertext files melalui Internat.
 • Ia memerlukan program HTTP client di satu pihak dan program HTTP server yang lain. HTTP merupakan protocol yang paling penting digunakan oleh World Wide Web (WWW)

HTML

 • HTML (Hypertext Markup Language)
 • Bahasa yang digunakan untuk membina laman Web.
 • Ianya merupakan format kod sumber dimana tapak Web dibentuk dan maklumat darinya disebarkan.
 • Apabila kita menggunakan HTML, kita boleh mengedit dengan menggunakan mana-mana editor teks.

URL

 • Uniform Resource Locator (Penunjuk Sumber Seragam)
 • URL merupakan alamat atau format arahan yang digunakan untuk mengenalpasti sesuatu tapak Web yang ingin dihubungi.

DNS

 • Domain Name System
 • Sesebuah komputer juga boleh dikenali melalui nama yang mudah diingati berbanding dengan alamat IP.
 • Sistem ini menggunakan hanya abjad yang membahagikan peringkat-peringkat rangkaian sesebuah komputer  menggunakan titik (dot).
 • Antara domain adalah :-
  * .com - Syarikah Komersial
  * .edu - Institusi Pendidikan
  * .net - Perkhidmatan rangkaian seperti Internat NICs (Network Information Centers)
  * .org - Organisasi yang kebanyakannya tidak berasaskankeuntungan
  * .mil - Jaringan Institusi Ketenteraan
  * .gov - Organisasi Kerajaan
Sekian untuk makluman anda semua.. semoga sama sama kita mendapatnya...


0 comments:

Post a Comment

aziesizhuka. Powered by Blogger.